Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Таня Стоянова Димитрова
Сигнатура 77
Дата на постъпване 21/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Таня Стоянова Димитрова, народен представител от 31. многомандатен избирателен район - Ямболски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2001 - приет(приет в зала)