Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Здравноосигурителната каса за 2000 година
Сигнатура 83
Дата на постъпване 26/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/09/2001 - приет(приет в зала)