Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по отчета на Агенцията за чуждестранна помощ за 1998 г.
Сигнатура 94
Дата на постъпване 12/10/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на република България и чл. 4, ал. 3 от Закона за Агенцията за чуждестранна помощ РЕШИ: Приема за сведение отчета на Агенцията за чуждестранна помощ за 1998 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2001 - приет(приет в зала)