Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за увеличаване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие"
Сигнатура 98
Дата на постъпване 26/10/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Васил Калинов към министъра на земеделието Мехмед Дикме, прието на 12 октомври 2001 г., РЕШИ: Увеличава броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" от 8 на 9 народни представители.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/10/2001 - приет(приет в зала)