Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Временната анкетна комисия за проучване дейността на държавен фонд "Земеделие"
Сигнатура 104
Дата на постъпване 01/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Васил Калинов към министъра на земеделието Мехмед Дикме, прието на 12.11.2001 г., и Решение за увеличаване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие", прието на 26.11.2001 г., РЕШИ: Избира Борислав Димитров Китов за член на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/11/2001 - приет(приет в зала)