Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
Сигнатура 158
Дата на постъпване 21/03/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 70 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като приема, че са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление, РЕШИ: Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Василев Върбанов по искането на главния прокурор на Република България № 227-00-3, внесено на 31 януари 2002 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/03/2002 - приет(приет в зала)