Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на временната анкетна комисия за проучване и комплексна проверка на дейността на държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията
Сигнатура 175
Дата на постъпване 07/06/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за проучване и комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, РЕШИ: 1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проучване и комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията. 2. Докладът на Временната анкетна комисия за проучване и комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията и неговите приложения, както и актът за констатации от извършената проверка от Сметната палата на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение" на Министерството на транспорта и съобщенията за периода 1 януари 2000 - 30 юни 2000 г. да се предоставят на главния прокурор на Република България. 3. Народното събрание дава съгласие на Министерския съвет да разсекрети стенограмата от закритото си заседание на 11 март 1999 г. 4. Народното събрание предлага на Комисията по транспорт и телекомуникации на Народното събрание и на Министерския съвет да разгледат статута на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/06/2002 - приет(приет в зала)