Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 182
Дата на постъпване 26/06/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/06/2002 - приет(приет в зала)