Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по програмата "Партньорство за мир" - "Кооператив Кий 2002", което ще се проведе на територията на Френската република
Сигнатура 187
Дата на постъпване 17/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на контингент от Българската армия в състав 70 военнослужещи - летателен, инженерно-технически, осигуряващ и медицински персонал, с два щурмови самолета СУ-25, един транспортен вертолет Ми-17 и два военнотранспортни самолета Ан-26 за участие в учението на НАТО по програмата "Партньорство за мир" - "Кооператив Кий 2002", което ще се проведе от 22 септември до 4 октомври 2002 г. на територията на Френската република.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/07/2002 - приет(приет в зала)