Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за пребиваване на подразделение от Специалните сили на Въоръжените сили на Съединените американски щати в състав 15 военнослужещи със специално оборудване, боеприпаси и въоръжение на територията на Република България за участие в учението "Август 2002"
Сигнатура 192
Дата на постъпване 24/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването на територията на Република България за участие в учението "Август 2002" в периода от 1 до 31 август 2002 г. на подразделение от Специалните сили на Въоръжените сили на Съединените американски щати в състав 15 военнослужещи със специално оборудване, боеприпаси и въоръжение, както следва: автоматични пушки М4А1 - 12 бр., автоматични пушки с подцевни гранатохвъргачки М203 - 2 бр., пистолети М9 - 12 бр., снайперски пушки М21 (М24), SWS - 3 бр.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/07/2002 - приет(приет в зала)