Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество - 2002", в териториалните води на Република Турция
Сигнатура 193
Дата на постъпване 24/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на военен кораб от Българската армия - корвета "бодри" с щатното въоръжение и екипаж 53 души, за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество - 2002", в териториалните води на Република Турция за периода от 9 до 15 септември 2002 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/07/2002 - приет(приет в зала)