Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в духа на "Партньорство за мир" - "МИРЕН ЩИТ 2003", на територията на Украйна
Сигнатура 300
Дата на постъпване 09/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на контингент от Българската армия в състав до 45 военнослужещи с личното си оръжие и екипировка за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "МИРЕН ЩИТ 2003", на територията на Украйна за периода от 8 до 24 юли 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/05/2003 - приет(приет в зала)