Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване прелитането и пребиваването на територията на Република България на чужди летателни апарати, наземна техника, техните екипажи, ръководен и обслужващ персонал и тяхното въоръжение за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003"
Сигнатура 301
Дата на постъпване 09/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава прелитането и пребиваването на територията на Република България от 30 август до 16 септември 2003 г. включително на чужди летателни апарати, наземна техника, техните екипажи, ръководен и обслужващ персонал и тяхното въоръжение за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003", както следва: - от Република Азербайджан - 5 души; - от Кралство Великобритания - 38 души и 2 самолета; - от Република Гърция - 50 души и 5 самолета; - от Кралство Дания - 60 души и 6 самолета; - от Република Италия - 40 души, един самолет и един вертолет; - от Канада - 20 души; - от Република Латвия - 25 души, един самолет и един вертолет; - от Република Литва - 25 души, един самолет и един вертолет; - от Република Молдова - 30 души и 2 самолета; - от Република Македония - 45 души и 3 вертолета; - от Република Полша - 6 души; - от Румъния - 80 души, 4 самолета и 3 вертолета; - от Съединените американски щати - 150 души, 6 самолета и 2 вертолета; - от Република Словакия - 35 души, един самолет и един вертолет; - от Република Словения - 23 души, 2 самолета и 2 вертолета; - от Република Турция - 23 души и 6 самолета; - от Република Унгария - 30 души и 2 вертолета; - от Република Франция - 80 души, един самолет и 2 вертолета; - от Кралство Холандия - 48 души и 2 самолета; - от Република Хърватия - 16 души и един вертолет; - от Кралство Швеция - 80 души, 4 самолета и 2 вертолета; - от Швейцария - 8 души и един вертолет; - от Обединеното подрегионално командване на НАТО за Югоизточна Европа - 5 души; - от Силите на НАТО за ранно предупреждение и управление по въздуха - 50 души и един самолет; - от Командването на Военновъздушните сили на НАТО за Южна Европа - 50 души.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/05/2003 - приет(приет в зала)