Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в ръководството и състава на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 304
Дата на постъпване 14/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Димитър Иванов Абаджиев като заместник-председател на Комисията за борба с корупцията. 2. Избира Йордан Георгиев Соколов за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията и Владислав Борисов Костов за член на комисията.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/05/2003 - приет(приет в зала)