Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак - "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на тероторията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили
Сигнатура 309
Дата на постъпване 29/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак - "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на тeриторията на Ирак за участие в следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак с обща численост до 500 военнослужещи с необходимото въоръжение, бойна техника и боеприпаси, включително последващо снабдяване с бойна техника и боеприпаси, както и техника за логистично и комуникационно осигуряване за срока на операцията на коалиционните сили и под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2003 - приет(приет в зала)