Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия в Република Хърватия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ ИНГЕЙДЖМЪНТ 2003"
Сигнатура 311
Дата на постъпване 11/06/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на контингент от Българската армия в състав един базов миночистач с щатното му въоръжение и екипаж 50 души, един военен транспорт с щатното му въоръжение и екипаж 48 души и 3 щабни офицери в Република Хърватия за времето от 8 до 25 септември 2003 г. за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "Кооператив ингейджмънт 2003".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/06/2003 - приет(приет в зала)