Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на съдии в Конституционния съд на Република България
Сигнатура 334
Дата на постъпване 09/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд РЕШИ: Избира за съдии в Конституционния съд на Република България: Мария Николова Павлова Емилия Александрова Друмева
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/10/2003 - приет(приет в зала)