Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС"
Сигнатура 345
Дата на постъпване 29/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на фрегата "Смели" с щатното си въоръжение и екипаж 116 души за времето от 4 до 15 ноември 2003 г. в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/10/2003 - приет(приет в зала)