Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
Сигнатура 374
Дата на постъпване 05/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народно събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 и чл. 94, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" - АД, и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. 2. Комисията се състои от 19 народни представители, от които: 5 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 4 - от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, 4 - от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 - от Парламентарната група на Движение за права и свободи, и 3 независими народни представители. 3. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Временна парламентарна комисия, както следва: Председател: Рамадан Байрам Аталай Заместник- председатели: Росица Георгиева Тоткова, Кръстьо Илиев Петков, Валери Димитров Цеков. Членове: Атанас Атанасов Папаризов, Георги Тодоров Божинов, Петър Василев Мутафчиев, Несрин Мустафа Узун, Юнал Тасим Тасим, Елиана Стоименова Масева, Йордан Ангелов Нихризов, Васил Христов Маринчев, Мария Иванова Ангелиева- Колева, Татяна Стоянова Калканова, Марина Борисова Дикова, Димчо Атанасов Димчев, Румяна Денева Георгиева, Евгений Стефанов Бакърджиев, Никола Богданов Николов. 4. В двумесечен срок комисията трябва да докладва резултатите от проучванията си.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/02/2004 - приет(приет в зала)