Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия за подготовка във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили /СФОР/ в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО
Сигнатура 376
Дата на постъпване 13/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Разрешава изпращането на механизиран взвод от Българската армия с обща численост до 40 души с личното си оръжие и боеприпаси на подготовка във Федерална република Германия за времето от 23 февруари до 31 март 2004 г. за участие в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО. 2. Разрешава изпращането във Федерална република Германия на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до 8 военнослужещи, в периода от 23 февруари до 5 март 2004 г. и от 22 до 31 март 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за подготовката по т. 1. 3. Разрешава изпращането в зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до 8 военнослужещи, в периода от 19 април до 7 май 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за участието на взвода по т. 1 в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР). Решението е прието от 39-то Народно събрание на 13 февруари 2004 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/02/2004 - приет(приет в зала)