Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за съдаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак
Сигнатура 378
Дата на постъпване 25/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия със следната задача: да проучи всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестранните медии, за финансирането на Българската социалистическа партия от режима на бившия иракски диктатор Саддам Хюсеин. 2. Комисията се избира за срок от един месец. 3. Комисията се състои от 17 народни представители, по четирима от всяка парламентарна група или съюз и 1 независим народен представител. 4. Избира председател и членове, както следва: Председател: Борислав Николов Ралчев, членове: Владимир Михайлов Дончев, Тошо Костадинов Пейков, Мариана Йонкова Костадинова, Румен Стоянов Овчаров, Петър Владимиров Димитров, Атанас Атанасов Папаризов, Георги Владимиров Юруков, Юнал Саид Лютфи, Касим Исмаил Дал, Емел Етем Тошкова, Лютви Ахмед Местан, Никола Богданов Николов, Асен Йорданов Агов, Димитър Иванов Абаджиев, Николай Евтимов Младенов, Никола Джипов Николов.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/02/2004 - приет(приет в зала)