Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 година - май 2004 г.
Сигнатура 397
Дата на постъпване 13/05/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Създава Временна комисия за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 г. - май 2004 г. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок до два месеца. 3. Комисията се състои от 15 народни представители - по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител. 4. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Временната комисия, както следва: Председател: Ремзи Дурмуш Осман. Заместник- Марина Борисова Дикова, председатели: Асен Димитров Гагаузов, Христо Йорданов Кирчев. Членове: Николай Георгиев Камов, Марио Иванов Тагарински, Георги Костов Станилов, Евгени Стефанов Чачев, Васил Христов Маринчев, Господин Христов Чонков, Емил Илиев Кошлуков, Евгений Стефанов Бакърджиев, Алиосман Ибраимов Имамов, Александър Великов Маринов, Ваня Крумова Цветкова.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/05/2004 - приет(приет в зала)