Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби, военни самолети с щатното им въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие на територията на Република България за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "Кооператив партнер 2004"
Сигнатура 400
Дата на постъпване 19/05/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването на чуждестранни военни кораби, военни самолети с щатното им въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие на територията на Република България за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "Кооператив партнер 2004" за времето от 14 юни до 6 юли 2004 г., както следва: - от Обединените въоръжени сили на НАТО в Средиземно море - 17 кораба, 8 вертолета и 1620 военнослужещи; - от Военноморските сили на Грузия - 2 кораба и 60 военнослужещи; - от Военноморските сили на Румъния - 3 кораба и 180 военнослужещи; - от Военноморските сили на Република Турция - една подводница, 5 кораба, 4 самолета и 430 военнослужещи; - от Военноморските сили на Украйна - 5 кораба, 4 самолета и 210 военнослужещи; - от Военноморските сили на Република Франция - един кораб, един вертолет и 160 военнослужещи; - от Азербайджанската република - 6 военнослужещи; - от Кралство Испания - 5 военнослужещи; - от Република Италия - 9 военнослужещи; - от Република Молдова - 7 военнослужещи. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Решението е прието от 39-то Народно събрание на 19 май 2004 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/05/2004 - приет(приет в зала)