Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Борислав Михайлов Борисов
Сигнатура 402
Дата на постъпване 26/05/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Борислав Михайлов Борисов, народен представител от 17.Многомандатен избирателен район Пловдивски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/05/2004 - приет(приет в зала)