Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за преобразуване на Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София, в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София
Сигнатура 467
Дата на постъпване 02/09/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Преобразува Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София. Решението е прието от Тридесет и деветото Народно събрание на 2 септември 2004 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/09/2004 - приет(приет в зала)