Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак
Сигнатура 472
Дата на постъпване 23/09/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Удължава срока за действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак със срок три месеца.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/09/2004 - приет(приет в зала)