Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на процедурни правила за изслушване на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски и заместник министър-председателите Лидия Шулева, Пламен Панайотов и Николай Василев, по повод блокиране работата на Народно събрание и нормалното функциониране и взаимодействие между държавните органи
Сигнатура 501
Дата на постъпване 01/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 96 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Вносителят на искането за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути. 2. Поканените за изслушване информират Народното събрание по въпросите, които са предмет на изслушването. 3. До двама народни представители от всяка парламентарна група могат да зададат допълнителни въпроси. Всеки въпрос се задава рамките на 3 минути. 4. Поканените за изслушване отговарят на зададените въпроси. 5. Всяка парламентарна група може да изрази отношението си към отговорите в рамките на десет минути. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 1 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/02/2005 - приет(приет в зала)