Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България
Сигнатура 509
Дата на постъпване 11/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Отхвърля предложението за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски заради неспособността на правителството да управлява България в полза на хората. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 11 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/02/2005 - приет(приет в зала)