Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и транспортирането му до зоната на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина - "Алтея"
Сигнатура 510
Дата на постъпване 16/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Разрешава изпращането на механизиран взвод от Българската армия с численост до 40 души с личното оръжие, бойните припаси и екипировката на подготовка в Кралство Холандия за времето от 21 февруари до 24 март 2005 г. 2. Разрешава изпращането в Кралство Холандия на два военнотранспортни самолета от състава на Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване с екипаж до 8 военнослужещи за времето от 15 до 25 февруари 2005 г. и от 20 до 28 март 2005 г. с цел транспортиране на личния състав с личното оръжие, бойните припаси и екипировката, необходими при подготовката по т. 1. 3. Разрешава изпращането в зоната на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда с екипаж до 8 военнослужещи за времето от 18 до 28 април 2005 г. с цел транспортиране на личния състав с личното оръжие, бойните припаси и екипировката, необходими за участието на взвода по т. 1 в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – “Алтея”.” Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 16 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/02/2005 - приет(приет в зала)