Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на допълнителен контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан
Сигнатура 515
Дата на постъпване 24/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на допълнителен контингент от кадрови военнослужещи от Въоръжените сили на Република България с обща численост до 30 души с личното оръжие и екипировка за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан за срока на операцията, считано от 15 февруари, в състав: щабни офицери и сержанти, разузнавателна и контраразузнавателна група, отделение военна полиция и медицински екип. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 24 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/02/2005 - приет(приет в зала)