Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в ръководството и състава на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите-кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения
Сигнатура 534
Дата на постъпване 22/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ., бр. 19 от 2005 г.) РЕШИ: 1. Избира Минчо Викторов Спасов за председател на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите-кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения. 2. Избира Тошо Костадинов Пейков за член на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите-кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 22 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/03/2005 - приет(приет в зала)