Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за увеличаване числения състав на Комисията по земеделието и горите
Сигнатура 87
Дата на постъпване 04/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Увеличава числения състав на Комисията по земеделието и горите от “23 народни представители” на “24 народни представители”, с един народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България. 2. Избира Пенко Атанасов Атанасов за член на Комисията по земеделието и горите. Решението е прието от XL Народно събрание на 4 ноември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/11/2005 - приет(приет в зала)