Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2005-2006 г.
Сигнатура 93
Дата на постъпване 21/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Коледната ваканция на Народното събрание за 2005-2006 г. е от 23 декември 2005 г. до 10 януари 2006 г. включително. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 декември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/12/2005 - приет(приет в зала)