Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на наблюдатели от Република България в Европейския парламент
Сигнатура 55
Дата на постъпване 26/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Раздел III от Заключителния акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз към Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., и Резолюция на Европейския парламент, приветстваща парламентарните наблюдатели от България и Румъния, гласувана на 7 юли 2005 г., РЕШИ: 1. Избира 18 народни представители за наблюдатели от Република България в Европейския парламент, от които: 6 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на НДСВ, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ОДС и по 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", Парламентарната група на Демократи за силна България и Парламентарната група на Български народен съюз, както следва: Александър Стоянов Арабаджиев, Атанас Атанасов Папаризов, Георги Петков Близнашки, Евгени Захариев Кирилов, Иглика Димитрова Иванова, Кристиан Иванов Вигенин, Антония Стефанова Първанова, Лидия Сантова Шулева, Станимир Янков Илчев, Христина Христова Велчева, Неджми Ниязи Али, Филиз Хакъева Хюсменова, Четин Хюсеин Казак, Мария Василева Капон, Мартин Димитров Димитров, Димитър Кинов Стоянов, Димитър Иванов Абаджиев, Стефан Антонов Софиянски. 2. Комисията по европейска интеграция изслушва наблюдателите в Европейския парламент по важни въпроси, свързани с членството на Република България в Европейския съюз и с цялостната дейност на Европейския парламент, и предоставя информация и становища по тези въпроси на другите парламентарни комисии. Другите парламентарни комисии могат да поканят наблюдатели в Европейския парламент да представят становища и информация по въпроси от тяхната компетентност. Решението е прието от ХL Народно събрание на 26 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/08/2005 - приет(приет в зала)