Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по парламентарна етика
Сигнатура 51
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 22 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по парламентарна етика се състои от 14 народни представители, от които 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България и 1 от Парламентарната група на Български народен съюз. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по парламентарна етика, както следва: Председател: Тодор Николов Батилов Заместник-председатели: Тома Янков Томов Теодора Георгиева Якимова-Дренска Ариф Сами Агуш Членове: Андрей Лазаров Пантев Дончо Стефанов Цончев Евгени Захариев Кирилов Иван Петков Даков Христина Христова Велчева Антония Стефанова Първанова Нигяр Сахлим Джафер Георги Пинчев Иванов Димитър Енчев Камбуров Венцислав Василев Върбанов. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)