Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по гражданското общество и медии
Сигнатура 49
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по гражданското общество и медии се състои от 16 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България и 1 от Парламентарната група на Български народен съюз. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по гражданското общество и медии, както следва: Председател: Иво Първанов Атанасов Заместник-председатели: Весела Атанасова Драганова-Илиева Рейхан Ибадула Аблеким Бойко Иванов Ватев Членове: Бойко Кирилов Радоев Георги Петков Близнашки Донка Иванова Михайлова Илияна Малинова Йотова Трифон Димитров Митев Ясен Георгиев Янев Коста Димитров Цонев Васил Минчев Иванов-Лучано Лютви Ахмед Местан Любен Любенов Дилов Димитър Кинов Стоянов Светослав Христов Малинов. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)