Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по европейска интеграция
Сигнатура 47
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 18 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по европейска интеграция се състои от 20 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България, 1 от Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по европейска интеграция, както следва: Председател: Атанас Атанасов Папаризов Заместник-председатели: Мария Иванова Ангелиева-Колева Фатме Муса Илияз Димитър Кинов Стоянов Членове: Кристиан Иванов Вигенин Михаил Райков Миков Младен Петров Червеняков Райна Господинова Йовчева Силвия Тодорова Стойчева Янаки Боянов Стоилов Соломон Исак Паси Атанас Димитров Щерев Даринка Христова Станчева Филиз Хакъева Хюсменова Четин Хюсеин Казак Петър Стефанов Стоянов Филип Димитров Димитров Константин Стефанов Димитров Стефан Антонов Софиянски Йордан Петров Величков. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)