Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 45
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по правата на човека и вероизповеданията се състои от 14 народни представители, от които 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България и 1 от Парламентарната група на Български народен съюз. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, както следва: Председател: Огнян Стефанов Герджиков Заместник-председатели: Трифон Димитров Митев Ахмед Юсеин Юсеин Николай Боянов Михайлов Членове: Александър Стоянов Арабаджиев Маруся Иванова Любчева Пламен Василев Славов Тома Янков Томов Кръстанка Атанасова Шаклиян Гергана Христова Грънчарова Фикрет Хюдаетов Шабанов Иван Георгиев Сотиров Павел Михайлов Чернев Николай Петров Кънчев. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)