Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 37
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 26 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на Коалиция за България, 6 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 2 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 2 от Парламентарната група на Демократи за силна България и 1 от Парламентарната група на Български народен съюз. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както следва: Председател: Николай Аврамов Свинаров Заместник-председатели: Татяна Дончева Тотева Касим Исмаил Дал Борислав Иванов Българинов Членове: Бойко Кирилов Радоев Бойко Стефанов Великов Васил Тодоров Калинов Георги Владимиров Юруков Димитър Стоянов Дъбов Евтим Костадинов Костадинов Иван Добромиров Гороломов Младен Петров Червеняков Валентин Николов Милтенов Владимир Михайлов Дончев Пламен Александров Панайотов Борислав Николов Ралчев Светослав Иванов Спасов Камен Костов Костадинов Ахмед Юсеин Юсеин Неджми Ниязи Али Ася Величкова Михайлова Йордан Иванов Бакалов Георги Миланов Георгиев Владимир Първанов Кузов Димитър Иванов Абаджиев Атанас Петров Атанасов. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)