Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по земеделието и горите
Сигнатура 36
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 8 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по земеделието и горите се състои от 23 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на Коалиция за България, 5 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 2 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 2 от Парламентарната група на Демократи за силна България и 1 от Парламентарната група на Български народен съюз. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по земеделието и горите, както следва: Председател: Васил Тодоров Калинов Заместник-председатели: Пламен Неделчев Моллов Юнал Тасим Тасим Венцислав Василев Върбанов Членове: Георги Владимиров Юруков Добромир Христов Гущеров Мария Станчева Вълканова Олег Григоров Попов Радослав Георгиев Илиевски Стоян Проданов Иванов Ясен Стоянов Пенчев Ангел Вълчев Тюркеджиев Бойко Николов Боев Енчо Вълков Малев Борислав Георгиев Владимиров Юсеин Аптула Джемил Юксел Али Хатиб Георги Пинчев Иванов Яне Георгиев Янев Борислав Янчев Ноев Ваню Стефанов Хърков Евдокия Иванова Манева-Бабулкова Васил Димитров Паница. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)