Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по образованието и науката
Сигнатура 34
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по образованието и науката се състои от 21 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 5 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС - БЗНС, 1 от Парламентарната група на Коалиция "Атака", 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България, 1 от Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по образованието и науката, както следва: Председател: Лютви Ахмед Местан Заместник-председатели: Валентина Василева Богданова Татяна Стоянова Калканова Димитър Енчев Камбуров Членове: Андрей Лазаров Пантев Владимир Николов Дамгов Георги Петков Близнашки Иван Славов Иванов Маруся Иванова Любчева Пламен Василев Славов Снежана Великова Гроздилова Маргарита Василева Кънева Анелия Христова Атанасова Пламен Неделчев Моллов Алиосман Ибраим Имамов Метин Мехмедов Сюлейманов Ася Величкова Михайлова Мартин Димитров Димитров Станислав Тодоров Станилов Мирослав Димитров Мурджов Христо Боянов Величков. Решението е прието от XL Народно събрание на 24 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/08/2005 - приет(приет в зала)