Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на министър-председател на Република България
Сигнатура 27
Дата на постъпване 16/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и по повод Указ № 268 на Президента на Република България от 15 август 2005 г. РЕШИ: Избира Сергей Дмитриевич Станишев за министър-председател на Република България. Решението е прието от ХL Народно събрание на 16 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/08/2005 - приет(приет в зала)