Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание
Сигнатура 20
Дата на постъпване 29/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Отлага ваканцията от 1 до 31 август 2005 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/07/2005 - приет(приет в зала)