Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на министър-председател на Република България
Сигнатура 18
Дата на постъпване 27/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 244 на Президента на Републиката от 24 юли 2005 г. РЕШИ: Избира Сергей Дмитриевич Станишев за министър-председател на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/07/2005 - приет(приет в зала)