Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за определяне срока на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г.
Сигнатура 15
Дата на постъпване 21/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с т. 3 от Решение на Народното събрание относно обгазяването на жителите на Стара Загора и региона през юли 2005 г. РЕШИ: Срокът на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г., е един месец. Решението е прието от XL Народно събрание на 21 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/07/2005 - приет(приет в зала)