Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Бойко Методиев Борисов
Сигнатура 12
Дата на постъпване 14/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Бойко Методиев Борисов, народен представител от 1. многомандатен избирателен район - Благоевградски. Решението е прието от XL Народно събрание на 14 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/07/2005 - приет(приет в зала)