Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 6
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Избира Георги Георгиев Пирински за председател на Четиридесетото Народно събрание. Решението е прието от XL Народно събрание на 11 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2005 - приет(приет в зала)