Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на временни секретари на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 4
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира 11 временни секретари от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г., от които: трима от "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДСХ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ", по двама от НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) и ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и по един от КОАЛИЦИЯ "АТАКА"; ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ; "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ". 2. Избира за временни секретари на Четиридесетото Народно събрание народните представители: Кристиан Иванов Вигенин, Райна Господинова Йовчева, Силвия Тодорова Стойчева, Гергана Христова Грънчарова, Светослав Иванов Спасов, Метин Мехмедов Сюлейманов, Митхат Сабри Метин, Димитър Кинов Стоянов, Мартин Димитров Димитров, Светослав Христов Малинов, Мирослав Димитров Мурджов. Решението е прието от XL Народно събрание на 11 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2005 - приет(приет в зала)