Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 2
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесетото Народно събрание, както следва: 1. Народното събрание избира седем заместник-председатели на Четиридесетото Народно събрание - по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г. 2. Заместник-председателите, избрани от КОАЛИЦИЯ "АТАКА"; ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ; "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" участват в ръководенето на пленарните заседания на Народното събрание на ротационен принцип за срок от една парламентарна сесия, като поредността се определя от числеността на четирите парламентарно представени партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г. 3. Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Кандидатури могат да бъдат издигани и от народни представители. 4. Гласуването е явно и еn bloc. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване. 5. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Решението е прието от XL Народно събрание на 11 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2005 - приет(приет в зала)