Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за предсрочно преустановяване дейността на Временната комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 132
Дата на постъпване 25/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Временната комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание, преустановява предсрочно съществуването си във връзка с депозираното писмено съгласие на народния представител Венцислав Василев Върбанов, на основание чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 25 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/05/2006 - приет(приет в зала)